شکستگی استخوان تیبیا (ساق پا)

یکی از بهترین روش های التیام شکستگی، تثبیت شکستگی بدون باز کردن موضع آسیب دیده است که گاها بدلیل پیچیده شدن شکستگی ، استفاده از این روش ممکن نمی باشد. استفاده از این روش به مهارت زیاد جراح نیاز دارد. این روش به علت اینکه پوشش بافتهای اطراف را به بیشترین شکل ممکن حفظ می کند که همین مسئله باعث التیام بافت، در سریع ترین زمان ممکن می گردد. این بافت ها مواد مورد نیاز برای التیام را تامین می کنند.

هاچیکو یکی از مواردی بود که در کلینیک هلسی پت بصورت نورموگرید(بدون باز کردن موضع) مورد جراحی قرار گرفت.